Wat gebeurde in de 1940 op de Haagweg of in de Doezastraat? Hielden studenten zich aan de avondklok in 1941? Komt mijn opa voor in de politierapporten? Dit zijn voorbeelden van onderzoeksvragen die nu beantwoord kunnen worden.

Na het digitaliseren van de archiefstukken en het invoeren van alle meldingen in de database zijn de resultaten uit de dag- en nachtrapporten tussen 1940 en 1945 online doorzoekbaar.

De politiearchieven zijn een belangrijke bron voor de reconstructie van de geschiedenis van Leiden in WO II. Vooral de dag- en nachtrapporten geven een goed beeld over de dagelijkse gang van zaken in de stad.

Gezocht kan worden via zoektermen en in categorieën. Zowel alledaagse gebeurtenissen in de samenleving als oorlog gerelateerde gebeurtenissen. Van burenruzies en onverwachte bevallingen tot zedenmisdrijven, van geweld door Duitse militairen tot personen op de vlucht en verzetsactiviteiten.

De locatie (plaats delict) van de meldingen zijn heel overzichtelijk op de plattegrond van Leiden te zien en de melding is te lezen via een tijdlijn (ingedeeld per jaar). Ook kunt u via het tabblad boven in zoeken op persoonsnaam en adres.

Hoe werkt het?
Op de zoekpagina kan op 5 verschillende manieren zijn mutaties (meldingen) te zoeken: op losse zoekterm, op onderwerp per categorie en subcategorie, in een tijdlijn, op persoonsnaam en woonadres van de betrokkenen én op locatie van de gebeurtenis. Als het woord, de zoekterm, voorkomt in de dag- en nachtrapporten ziet u deze allemaal op de kaart en in de mutaties terug.

Daarnaast is het originele document, de pagina met de geschreven of getypte tekst, te zien, want alle dag- en nachtrapporten zijn gescand en digitaal beschikbaar. Na het aanklikken van de melding ziet u rechts van de ‘melding’ een fototoestelicoontje, als u hierop klikt kunt het originele document bekijken. Valt u iets ongebruikelijks op in de melding? Via het potloodicoontje is de ingevoerde melding na te lezen en kunt u een suggestie doen tot verbetering.