Word vrijwilliger!

Met enthousiaste vrijwilligers werken wij (de medewerkers van Erfgoed Leiden) aan het digitaliseren en toegankelijk maken van de Leidse en Katwijkse politiearchieven uit de oorlogsjaren.

Een unieke kans om te werken met indrukwekkende getuigenverklaringen en andere waardevolle documenten om de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog tot leven te brengen.

Alle archieven zijn gescand, bijna 28 meter! We gaan alle meldingen en processen-verbaal lezen en letterlijk invoeren in een database. Daarna plaatsen we automatisch tijden, plaatsen en personen op een digitale plattegrond. Zodat u kunt ontdekken wat zich waar en wanneer heeft afgespeeld en ook nog door wie.

 Alle mutaties/meldingen uit de dag- en nachtrapporten en bijna alle  processen-verbaal zijn inmiddels ingevoerd in een database. Het laatste project – de recherche boeken – is nu aan de beurt.

 Per dossier zoekt u de naam, de locatie en delict op. Een taak blijft 48u voor u gereserveerd en alles wordt automatisch bewaard. U kunt dus de website verlaten en later verder gaan waar u gebleven was. Het controleren gebeurt via Het Volk dus u kunt gewoon vanuit huis deelnemen.

Om te beslissen of u wil meehelpen, kan u ook eerst even onderstaande handleiding bekijken.

Dossier071 Handleiding Rechercheboeken

Extra hulp is altijd welkom.

Bent u geïnteresseerd in de gang van zaken tijdens de Tweede Wereldoorlog en wilt u ons helpen bij het realiseren van Dossier071? Meldt u dan aan als vrijwilliger.

Ik word vrijwilliger

Samen maken we dit bijzondere initiatief tot een groot succes!